Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o službu > Žádost o umístění

Žádost o umístění


Tiskopis žádosti o umístění klienta do DS VM si můžete vyzvednout osobně v kanceláři sociálních pracovnic (1. poschodí - dveře číslo 2.02), na recepci, po předchozí domluvě je možné zaslat žádost zájemci poštou, nebo ji lze získat z našich webových stránek - žádost , pro klienty s projevy demence je nutné doložit i vyjádření odborného lékaře.

Vyplněnou podepsanou žádost (od klienta) spolu s vyjádřením lékaře a kopií rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči zájemce může doručit do našeho zařízení osobně (pokud to jeho zdravotní stav dovolí) nebo zaslat poštou. Dále proběhne jednání se zájemcem, budou předány veškeré informace o  DS, zájemce se může podrobně zeptat na všechno, co ho zajímá. Dle jeho zájmu provedeme i prohlídku domova.

Žádost bude poté projednána poradním týmem ve složení (ředitel, sociální pracovnice, vedoucí úseku přímé péče). Pokud bude žádost schválena, bude zařazena do evidence žadatelů.

Při zařazování žádostí do evidence žadatelů na umístění do Domova pro seniory Velké Meziříčí dodržujeme následující bonifikační systém:

 

Bodový systém DS VM pro zařazování žádostí do evidence žadatelů

 

Rozhodná událost

Upřesnění události

Počet bodů

Místo trvalého pobytu

občan Velkého Meziříčí nebo okolí

občan okresu Žďár nad Sázavou

občan kraje Vysočina

občan jiného kraje

5 bodů

4 body

3 body

minus 10 bodů

Příspěvek na péči

I. stupeň (lehká závislost)

II. stupeň (stř. těžká závislost)

III. stupeň (těžká závislost)

IV. stupeň (úplná závislost)

1 bod

2 body

3 body

4 body

Schopnost sebeobsluhy

žadatel je zcela nezávislý na péči

žadatel je lehce závislý na péči

žadatel je středně těžce závislý na péči

žadatel je těžce závislý na péči

žadatel je úplně závislý na péči

minus 10 bodů

1 bod

4 body

9 bodů

10 bodů

Společné soužití

žadatel nemá děti nebo partnera

1 bod

Poskytování jiné sociální služby

žadateli je poskytována jiná sociální služba – ve   zdravotnickém zařízení (sociální lůžko, odlehčovací služba)

3 body

Odmítnutí nástupu

žadatel byl vyzván k nástupu, nastoupit ještě   nechce (mínusové body budou zrušeny, až žadatel projeví opětovně zájem o   umístění)

minus 5 bodů

 

Platnost od: 1. 10. 2016