Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o službu > Žádost o umístění

Žádost o umístění

Tiskopis žádosti o umístění klienta do DS VM si můžete vyzvednout osobně v kanceláři sociálních pracovnic nebo na recepci domova. Po předchozí domluvě je možné zaslat žádost zájemci poštou, nebo ji lze získat z webových stránek Kraje Vysočina pod odkazem v dokumentech domova - dokumenty, (součástí dokumentu žádosti jsou pokyny k vyplnění žádosti o poskytování sociální služby)

Více o pravidlech příjmu klientů vytvořených Rodou Kraje Vysočina naleznete zde: Pravidla pro přijímání klientů

Vyplněnou podepsanou žádost (od klienta) spolu s vyjádřením lékaře a kopií rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči zájemce může doručit do našeho zařízení osobně (pokud to jeho zdravotní stav dovolí) nebo zaslat poštou. Dále proběhne jednání se zájemcem, budou předány veškeré informace o  DS, zájemce se může podrobně zeptat na všechno, co ho zajímá. Dle jeho zájmu provedeme i prohlídku domova.

Žádost bude poté projednána poradním týmem ve složení (ředitel, sociální pracovnice, vedoucí úseku přímé péče). Pokud bude žádost schválena, bude zařazena do evidence žadatelů.

Při zařazování žádostí do evidence žadatelů na umístění do Domova pro seniory Velké Meziříčí dodržujeme následující bonifikační systém:

Bodový systém DS VM pro zařazování žádostí do evidence žadatelů

Základními kritérii hodnocení jsou

Místo trvalého nebo ověřeného obvyklého bydliště žadatele,

ORP, v němž služba sídlí

20 bodů

okres, v němž služba sídlí

15 bodů

Kraj Vysočina nebo sousední okres jiného kraje do 20 km od místa poskytování pobytové služby

10 bodů

sousedící kraj

5 bodů

celá ČR

0 bodů

Míra naléhavosti žádosti o zařazení do sociální služby, 

žadatel je zcela závislý na péči a/nebo žadatel pobírá příspěvek na péči IV. stupně

20 bodů

žadatel je těžce závislý na péči a/nebo žadatel pobírá příspěvek na péči III. stupně

15 bodů

žadatel je středně těžce závislý na péči a/nebo žadatel pobírá příspěvek na péči II. stupně

10 bodů

žadatel je lehce závislý na péči a/nebo žadatel pobírá příspěvek na péči I. stupně

5 bodů

žádost o příspěvek na péči v řízení

5 – 20 bodů*

žadatel je zcela nezávislý na péči a/nebo příspěvek na péči nepřiznán

0 bodů

* podle odhadovaného stupně závislosti na pomoci, který se odvíjí od míry schopnosti sebeobsluhy žadatele     

Sociální zázemí žadatele,

žadatel žije osamoceně, nemá zajištěnu základní péči*

20 bodů

žadatel žije s osobou blízkou, nemá zajištěnu základní péči

15 bodů

žadatel žije osamoceně, má zajištěnu základní péči

10 bodů

žadatel je umístěn ve zdravotnickém zařízení

10 bodů

žadatel žije s osobou blízkou, má zajištěnu základní péči

5 bodů

žadatel je umístěn v pobytové soc. službě s 24 hod. péčí personálu

5 bodů

* základní péče se rozumí péče, jejíž poskytnutí osobou blízkou nebo terénní soc. službou umožní žadateli zůstat v přirozeném domácím prostředí

Platnost od: 1. 9. 2021