Drobečková navigace

Úvod > O domově > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa

 

Ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace

vypisuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK /  SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

s místem výkonu práce  Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí  

Kvalifikační a jiné požadavky:

 • vzdělání VŠ/VOŠ v oboru sociální práce, speciální či sociální pedagogika ( v rozsahu stanoveném v § 110 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • svéprávnost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • samostatnost
 • zodpovědnost
 • nekonfliktní jednání
 • smysl pro týmovou práci
 • velmi dobré komunikační schopnosti a schopnosti jednat s lidmi
 • velmi dobré organizační schopnosti
 • znalost běžného kancelářského software (MS Office, Internet)                               
 • řidičské oprávnění skupiny B

Výhodou:

 • znalost zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách
 • znalost standardů kvality v sociálních službách
 • praxe v tvorbě metodiky

 

Typické činnosti vykonávané na této pozici:

 • přímá práce s klienty
 • vedení a kontrola finančních prostředků klientů
 • vedení sociální dokumentace klientů
 • jednání se žadateli o sociální službu
 • účast na jednání se správními orgány, zdravotnickými zařízeními a jinými organizacemi v zájmu klientů
 • statistiky vykazování
 • analytická, metodická a koncepční činnost na sociálním úseku
 • tvorba a aktualizace standardů kvality sociálních služeb
 • úzká spolupráce s úsekem přímé péče
 • výkon sociálního šetření
 • vedení sociální agendy
 • poskytování sociálního poradenství
 • komunikace s klienty a s rodinami klientů
 • tvorba odborných a metodických materiálů

 

Nabízíme:

                   Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD

 • odbornou práci v moderním zařízení
 • podporu dalšího vzdělávání a osobního růstu
 • zařazení do platové třídy
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní nebo důchodové připojištění
 • příspěvek na rekreaci nebo masáže nebo cvičení nebo bazén nebo saunu nebo solnou jeskyni nebo vitamínové prostředky

 

Předpokládaný nástup:  ihned

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, titul zájemce
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • datum a podpis zájemce

 

K přihlášce je nutno doložit:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Vaše přihlášky, prosím, pošlete e-mailem na bartosova@domovvm.cz nebo na adresu: Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí 25.11.2019.

Do předmětu Vašeho e-mailu nebo na obálku, prosím, napište: „ Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice“.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v kanceláři personalistky. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.

Kontaktní osoby:

Mgr. Vítězslav Schrek, tel.: 561 201 572, mob.:736523653, e-mail: schrek@domovvm.cz

Dana Bartošová , tel.: 561 201 571, mob.:736541988, e-mail: bartosova@domovvm.cz

 

 

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

přijme na hlavní pracovní poměr

VŠEOBECNOU SESTRU PRO OŠETŘOVATELSTVÍ A REHABILITACI

 s místem výkonu práce Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí 

 

Kvalifikační a jiné požadavky:

-        ÚSO zdravotnické – Všeobecná sestra

-        Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

-        občanská a morální bezúhonnost 

-        smysl pro týmovou práci

 

Výhodou:

-        pomaturitní specializační studium, VOŠ, VŠ odpovídajícího zaměření

-        znalost zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

-        znalost programu IS Cyqnus

 

 

Typické činnosti vykonávané na této pozici:

-        Poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu

 

Nabízíme:

-        10. platovou třídu

-        nepřetržitý provoz

-        odbornou práci v moderním zařízení

-        podporu dalšího vzdělávání a osobního růstu

-        5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci a masáže

 

Předpokládaný nástup: ihned nebo po dohodě  

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Sklenářová, tel.: 561 201 574, mob.:736 541 983, e-mail: sklenarova@domovvm.cz

Dana Bartošová , tel.: 561 201 572, mob.:736 541 988, e-mail: bartosova@domovvm.cz