Drobečková navigace

Úvod > O domově > Volná pracovní místa

Volná pracovní místa

 

Ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, p. o.

vypisuje výběrové řízení na pozici

ÚSEKOVÉ  SESTRY pro oddělení Domov pro seniory

 a

             ÚSEKOVÉ SESTRY pro oddělení Domov se zvláštním režimem

s místem výkonu práce Domov pro seniory Velké Meziříčí,

 Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí  

 

Kvalifikační a jiné požadavky:

-        ÚSO zdravotnické – Všeobecná sestra

-        schopnost vedení týmu

-        samostatnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení

-        dobré organizační, vyjednávací a komunikační schopnosti

-        znalost běžného kancelářského software (MS Office, Internet)                                      

-        řidičské oprávnění skupiny B

-        občanská a morální bezúhonnost 

 

Výhodou:

-        VOŠ, VŠ

-        pomaturitní specializační studium

-        znalost výkaznictví pro zdravotní pojišťovny

-        praxe ve vedoucí pozici

-        znalost standardů kvality v sociálních službách

-        znalost Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

 

Typické činnosti vykonávané na této pozici:

           

-        zodpovědnost za kvalitu a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče

-        koordinace péče klientů domova

-        vedení pracovníků přímé péče

-        vedení porad, kontrolní a řídící činnost svěřeného úseku

-        komunikace s klienty a s rodinami klientů

-        spoluúčast na tvorbě odborných a metodických materiálů

 

Nabízíme:

-        odbornou práci v moderním zařízení

-        podporu dalšího vzdělávání a osobního růstu

-        10. platovou třídu

-        5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci a masáže

 

Předpokládaný nástup:  dohodou

 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 

-        jméno a příjmení, titul zájemce

-        datum a místo narození

-        státní příslušnost zájemce

-        místo trvalého pobytu zájemce

-        datum a podpis zájemce

 

K přihlášce je nutno doložit:

-        strukturovaný životopis

-        kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-        kopii osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu u uchazeče

s ÚSO zdravotnické - Všeobecná sestra

-        výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 

Vaše přihlášky, prosím, pošlete e-mailem na bartosova@domovvm.cz nebo na adresu: Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí do  25.10.2019.

Do předmětu Vašeho e-mailu nebo na obálku, prosím, napište: „ Výběrové řízení“.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v kanceláři personalistky. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.

Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Sklenářová, tel.: 561 201 574, mob.:736541983, e-mail: sklenarova@domovvm.cz

Dana Bartošová , tel.: 561 201 571, mob.:736541988, e-mail: bartosova@domovvm.cz

 

 

 

 

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

přijme na hlavní pracovní poměr

VŠEOBECNOU SESTRU PRO OŠETŘOVATELSTVÍ A REHABILITACI

 s místem výkonu práce Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí 

 

Kvalifikační a jiné požadavky:

-        ÚSO zdravotnické – Všeobecná sestra

-        Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

-        občanská a morální bezúhonnost 

-        smysl pro týmovou práci

 

Výhodou:

-        pomaturitní specializační studium, VOŠ, VŠ odpovídajícího zaměření

-        znalost zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

-        znalost programu IS Cyqnus

 

 

Typické činnosti vykonávané na této pozici:

-        Poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu

 

Nabízíme:

-        10. platovou třídu

-        nepřetržitý provoz

-        odbornou práci v moderním zařízení

-        podporu dalšího vzdělávání a osobního růstu

-        5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci a masáže

 

Předpokládaný nástup: ihned nebo po dohodě  

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Sklenářová, tel.: 561 201 574, mob.:736 541 983, e-mail: sklenarova@domovvm.cz

Dana Bartošová , tel.: 561 201 572, mob.:736 541 988, e-mail: bartosova@domovvm.cz