Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O domově > Vzkazy a poděkování

Vzkazy a poděkování

Poděkování od paní Helena Polákové 

Děkujeme za příkladnou péči o maminku a přejeme Vám, aby se domovu i nadále dařilo. 

S pozdravem Helena Poláková

Poděkování od paní Ivany Nedomové

12. 12. 2022

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi, abych jménem mého otce L, Stránského, poděkovala Vám i celému kolektivu DS, za poskytování péče, v době pobytu. Můj táta zde nebyl moc dlouho, ale po pobytu v nemocnici v Třebíči ,kdy mu byla oznámena dg, co na CT našli, byl smířen, že odchází, že nemá sílu zde déle být. Moc děkuji paní Zachové, která trpělivě s nim chystala na pokračováni příspěvek do časopisu D. Když jsem s ni mluvila, že táta už nemá sílu ,že mě řekl, že končí, tak šla do pokoje a zpívala mu jeho oblíbenou písničku, on prý již nemluvil, ale usmál jako poděkování. On celou dobu pobytu byl na pokoji a nemohl se účastnit kulturních akcí, celý život byl mezi lidmi a kontakt mu chyběl. Pak velice moc děkuji dvou mladým sestřičkám, že ho po úmrtí v sobotu 3.12. připravili do místnosti na posl. rozloučení s rodinou. Děkuji za pozůstalé.

 Ivana Nedomová dcera Vašeho obyvatele.

Poděkování od pana Ing. Františka Procházky

24. 8. 2017

Vážená paní, Vážený pane,

Dovolte mi, abych jménem mojí maminky zesnulé paní Milady Procházkové, Vám a Vašemu celému pracovnímu kolektivu Domovu pro seniory Velké Meziříčí poděkoval za poskytnutou péči na vysoké úrovni při jejím pobytu ve Vašem zařízení.

I když moje maminka nestrávila u Vás delší čas, často se mi zmínila o spokojenosti s Vaší péčí, kterou věnujete všem umístěným klientů. Sám jsem se přesvědčil, že Vaše zařízení si drží nadstandardní úroveň poskytovaných služeb, což přispívá ke spojenosti nejenom klientů, ale i jejich nejbližších rodinných příslušníků.

Jsem přesvědčen, že Vaše zřízení patří mezi ty nejlepší v blízkém i dalekém okolí a ještě jednou Vám děkuji za strávené chvíle mojí maminky u Vás.

Přeji Vám hodně spokojených klientů, pracovních a osobních úspěchů.


V Praze dne 24.8.2017

S pozdravem
Ing. František Procházka

Poděkování od paní Ing. Marie Horákové

27. 11. 2016

Chtěla bych touto cestou poděkovat veškerému zdravotnímu personálu pod profesionálním vedením staniční sestry paní Boženy Vodové za vzornou a obětavou péči o naši maminku, paní Marii Horákovou, která byla obyvatelkou domova do 12.11.2016. Za veškerou péči jsem velice vděčná.

Ing. Marie Horáková

Poděkování od Lenky Anderson

24. 12. 2015

Krásný Štědrý večer všem,
chtěla bych touto cestou podekovat sestřičce paní Hladíkové, která měla službu na Štědrý večer. Moji prarodiče Jašovi jsou klienti Vašeho Domova. Sestřička byla velice ochotná a nabídla předat telefon babičce, abych s ní mohla promluvit. Velmi to pro mě znamená! Děkuji všem zaměstnancům Domova za péči a podporu, kterou poskytuji našim rodinným příslušníkům. Ve fotogalerii jsem našla snímky naší babičky s úsměvem na tváři - a to je ten nejkrásnější dárek... Přeji všem klidné Vánoční svátky a do nového roku zdraví, pohodu, a spoustu energie.
Ze srdce,

Lenka Anderson

Poděkování od paní Hany Lázničkové

22. 1. 2015

Vážený pane řediteli,

chci Vám, celému vedení a především personálu poděkovat za péči o mojí babičku Miroslavu Pavlínu Hryzákovu, která v domově seniorů strávila necelého půl roku. Bohužel dnes ráno zemřela v nemocnici sv. Zdislavy. Jsem si jistá, že by si přála, abych vám všem za ni poděkovala, za péči, která se jí dostávala, za trpělivost, za ochotu a vlídná slova. Taky velké díky patří lidem, kteří připravují stravu. Babička si ji nemohla vynachválit a každé kilo, které přibrala nám s velkou radostí hlásila. Cítila se tam opravdu jako doma. Hlavně byla zpátky v Meziříčí, které tak milovala. Několik předešlých roků strávila v domě seniorů v Brně, na to ale velmi nerada vzpomínala, protože podmínky a personál ji tam šťastnou rozhodně nedělaly. Moc si přála zemřít na Vysočině, a to se ji splnilo. I díky vám všem, vašemu systému, za to, že ji tam mohl přijmout a obrovské díky za to, že vaše zařízení funguje takhle perfektně. Krásné prostředí, čisté, voňavé, s dobrými lidmi a dobrým jídlem.

Pane řediteli, ráda bych Vás o jednu věc poprosila. Poděkujte za mne vašemu personálu a babiččiným jménem též.

S pozdravem a respektem před prací Vaší a Vašim personálem,

Hana Lázničková 

Poděkování od paní Bradáčové

- zveřejněno na webu novinyvm.cz 31. 8. 2014

Chtěla bych veřejně poděkovat celému kolektivu Domova důchodců ve Velkém Meziříčí.

Moje maminka byla v Domově sice jen půl roku. Za tuto dobu jsem ji nikdy nenašla v zanedbaném stavu. Sestřičky zasluhují neskonalý dík a obdiv. Je to velice namáhavá práce. Celý Domov je krásný, dík patří i uklízečkám, které se starají o pořádek, je tam vždy čisto. Od počátku pobytu maminky jsem byla mile překvapena ochotou a laskavostí celého kolektivu. Velký dík patří i paní Bártíkové, která nám vše vyřídila, možná je to její náplň práce, ale její laskavost je určitě nad rámec jejich povinností. Moc děkuji a přeji hodně spokojených klientů.

Marie Bradáčová

Poděkování od pana Prudíka

- zveřejněno jako komentář poděkování paní Bradáčové, 31. 8. 2014

Rád se připojím k tomuto poděkování. Opravdu je péče v Domovu pro seniory na vysoké úrovni. S pečlivostí a ochotou personálu jsme se setkávali denně, když tu byla maminka umístěna už jako nechodící. Obětavost a trpělivost ošetřovatelek i administrativních pracovnic si zaslouží velký dík. Poděkování patří také paní ředitelce Chalupové, která vedle své poctivé profesionální práce dala domovu i velký kus svého srdce. Dodatečně všem děkujeme.

R. Prudík

Poděkování od pana Mejzlíka

26. 7. 2014

Vážená paní ředitelko,

Chtěl bych touto cestou Vám i celému kolektivu poděkovat za péči, kterou jste věnovali naší mamince a babičce paní Anežce Mejzlíkové, která byla v DPS od 28. 5. 2012. Maminka byla po těžké mozkové příhodě, která ji postihla 18. 1. 2011, trvale upoutána na lůžko bez možnosti komunikace. Nebylo pro nás jednoduché takto se rozhodnout, ale vzhledem k tomu, že jsme všichni v pracovním procesu, byla tato situace v zásadě neřešitelná.

Pravidelně, takřka denně, jsme maminku – babičku navštěvovali. Nesetkali jsme se s případem, že by o maminku nebo bylo něco zanedbáno. Vždy jsme se setkali s příjemnými a ochotnými ošetřovatelkami, které se nás ptaly co je třeba, co potřebujeme, co lze zlepšit apod.

Ještě jednou Vám všem děkujeme, přejeme Vám v další nelehké práci hodně úspěchů, pevné nervy a hodně spokojených seniorů.

Věřím, že kdyby maminka měla možnost mluvit, poděkovala by za nás.

Za rodinu Anežky Mejzlíkové syn František

Poděkování od paní MUDr. Chržové

- doručeno e-mailem 19.12.2012

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si i letos popřát Vám i všem zaměstnancům klidné vánoční svátky a do nového roku hodně optimismu, zdraví a pohody. Zároveň bych chtěla všem moc poděkovat za milou a obětavou péči o naši maminku, paní Olgu Kratochvílovou, za kterou jsem vám všem velmi  vděčná. Protože sama dobře vím, jak je tato práce náročná, přeji Vám i všem ostatním hodně psychických sil, elánu a pracovních úspěchů.

S pozdravem MUDr.Hana Chržová. 

Poděkování od pana Doležala

- otištěno v novinách Velkomeziříčsko:

Poděkování domovu pro seniory

Velice děkuji veškerému zdravotnímu personálu z domova pro seniory v našem městě za dlouholetou péči (19 let) o moji tetu paní Anežku Střechovou a dříve i o její dceru.

Při náročném a namáhavém povolání si sestřička našla chvilku, kdy stařenku vzala do náručí a láskyplně ji potěšila. Ta jí už sice poděkovat nemohla, ale vnímala její hluboký lidský dar.

Ať tedy úcta a vděčnost stále patří těmto dobrým ženám a jejich obětavá služba je požehnána.

S vděčností Bohumil Doležal

Poděkování od paní Vrbkové

- přepsáno z návštěvní knihy DS

S péčí o tetu jsem moc spokojená. Pořád se lepší, hlavně psychicky. Dík za takovou péči.

Iva Vrbková

Poděkování od rodiny Hažmukovy

- doručeno osobně do DS VM

Chtěli bychom tímto poděkovat ošetřovatelkám a personálu Domova pro seniory Velké Meziříčí za péči, kterou věnovali na sklonku života naší mamince, paní Hedvice Hažmukové.

Rodina Hažmukova