Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o službu > Úhrady za služby

Finanční úhrady

Úhrada za poskytované sociální služby v DS VM:

UBYTOVÁNÍ

 • jednolůžkový pokoj     250,- Kč denně
 • dvoulůžkový pokoj      250,- Kč denně

STRAVOVÁNÍ

Racionální (šetřící, MUS*, s omezením zbytků)

205,-- Kč denně

hodnota potravin
provozní náklady

105,-- Kč denně
100,-- Kč denně

Diabetická (diabetická MUS)

205,-- Kč denně

hodnota potravin
provozní náklady

112,-- Kč denně
93,-- Kč denně

Výživná

205,-- Kč denně

hodnota potravin
provozní náklady

113,-- Kč denně
92,-- Kč denně

Speciální

25,-- Kč denně

hodnota potravin
provozní náklady

00,-- Kč denně
25,-- Kč denně

Celková měsíční výše úhrady stanovená za jeden kalendářní měsíc je násobkem denní částky za ubytování a stravování a počtu kalendářních dní v daném měsíci, po který je sociální služba poskytována.

PÉČE

Úhrada za poskytovanou péči se stanoví  za kalendářní měsíc v částce přiznaného příspěvku na péči.

Úhrada za péči zahrnuje

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygien

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • aktivizační činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Příspěvek na péči

  1. stupeň

        880,-- Kč

  2. stupeň

     4.400,-- Kč

  3. stupeň

    12.800,-- Kč

  4. stupeň

    19.200,-- Kč

Příspěvek na péči (PNP) podle § 73 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, náleží poskytovateli sociálních služeb, tj. v tomto případě Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Fakultativní služby

I. Individuální doprava

Soukromá cesta klienta

náklady na dopravu
náklady na doprovod (hradí 2 osoby)

4,-- Kč za 1 km
4,-- Kč za 1 km

Cesta klienta spojená se služební cestou pracovníka domova

náklady na dopravu (hradí pouze 1 cestu)

4,-- Kč za 1 km

Platnost sazebníku od 1. 4. 2022.

Podrobnější rozpis k nahlédnutí