Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Dobrovolnická činnost

Dobrovolnická činnost v DS Velké Meziříčí

Dobrovolnictví v Domově pro seniory Velké Meziříčí je realizováno díky spolupráci s Kambalou - dobrovolnickým centrem ve Žďáru nad Sázavou, které je jedním z projektů Oblastní charity Žďár nad Sázavou a Dobrovolnickým centrem Střed, z.ú. s pracovištěm v Třebíči a Moravských Budějovicích. Dobrovolnické centrum Kambala se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. 

Kambala - dobrovolnické centrum je vedeno koordinátorkou dobrovolníků, která dobrovolníky proškoluje, seznamuje je se základními dokumenty dobrovolnické činnosti a metodicky vede kontaktní osoby dobrovolníků v jednotlivých zařízeních. Kontaktní osoby dobrovolníků v daných zařízeních poté dobrovolníky seznamují s pravidly zařízení, s  prostředím a cílovou skupinou klientů.

Dobrovolnické centrum Střed, zú. má pracoviště v Třebíči a Moravských Budějovicích a spolupracuje s organizacemi v okolí, s domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a dětskými domovy. Koordinátor Dobrovolnického centra má na starost dobrovolníky, dobrovolnické programy a organizuje pravidelné setkání a přednášky. 

Jak dobrovolník pomáhá?

Dobrovolnická činnost představuje aktivitu dobrovolníka, který se ve svém volném čase věnuje seniorům v našem domově, a to bez nároku na finanční odměnu. Nejčastěji dobrovolník vyplňuje volný čas našim seniorů povídáním, čtením, hrou společenských her, doprovodem na vycházky či doprovodem k lékaři sanitním vozem. Dobrovolníci mohou být nápomocní při přípravě kulturních a společenských akcí, při doprovodu klientů na tyto akce i  při samotné realizaci akce (např. výtvarný či hudební program pro menší skupinku klientů).

Kolik času může v domově strávit?

Pravidelnost a délka návštěv záleží vždy na časových možnostech každého dobrovolníka.

Co požadujeme po dobrovolnících?

Dobrovolník musí být zodpovědný, morálně a trestně bezúhonný. Měl by mít přiměřené schopnosti pro zvolený druh dobrovolnické činnosti. Dobrovolník musí mít platný potravinářský průkaz.

Dobrovolník je proškolen koordinátorkou dobrovolníků a je s ním sepsána Dohoda o dobrovolnické činnosti. Tato dohoda má platnost vždy 1  rok.

Jaké má dobrovolník povinnosti?

Dobrovolník se musí řídit základními dokumenty, se kterými je seznámen při sepsání dohody, a také pokyny a předpisy, které platí v daném zařízení. Dobrovolník by měl docházet do zařízení podle domluvy a plnit sjednané úkoly. Svou činnost si dobrovolník eviduje do docházkového listu.

Všem dobrovolníkům děkujeme za spolupráci.

V případě Vašeho zájmu o dobrovolnictví nás kontaktujte...

Veronika Krátká
pracovnice vztahů k veřejnosti, koordinátor dobrovolníků
tel.:561 201 570, mobil: 734 875 428
kratka@domovvm.cz

Dobrovolnice s klientkou Dobrovolnice v klientkou na zahradě Dobrovonice v kostýmu s klientem Dobrovolnice s klientkou při vyrábění cukroví