Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Akademický rok 2021/2022 ve Velkém Meziříčí pokračuje!

Téma kurzu: Nauky o planetě Zemi IV 

V Domově pro seniory Velké Meziříčí bude pokračovat univerzita třetího věku s panem RNDr. Milanem Kameníkem. Navazující kurz s názvem "Nauky o planetě Zemi IV" pokračuje první přednáškou 14. dubna 2022. Výuka bude probíhat tradičně vždy ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní. 

První přednáška:  SVĚT MIKROBŮ I.  

Lektor:                   RNDr. Milan Kameník

Datum:                  14. dubna 2022

Čas:                     1. skupina – 10.00 hodin

                             2. skupina - 13.00 hodin

                             3. skupina - 15.00 hodin

Místo:                   učebna Univerzity třetího věku Domova pro seniory Velké Meziříčí, Z. Vorlové č. 2160

Vzhledem k současné epidemické situaci se pro akademický rok 2021/2022 není možné přihlásit.

Nové zájemce bohužel s ohledem na situaci nemůžeme zapisovat. Děkujeme za pochopení.

Bližší informace o vzdělávání je možné získat u organizátorů vzdělávání:

Pár slov o univerzitě třetího věku... 

Pojem Univerzita třetího věku je široké veřejnosti dobře znám, uskutečňuje se na většině veřejných vysokých škol České republiky a v řadě měst probíhají i různé další varianty vzdělávání seniorů.

Univerzita třetího věku na Vysočině

Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, připravil seniorům z Vysočiny zajímavou nabídku vzdělávacích kurzů, které jsou unikátní v tom, že jsou primárně určeny seniorům z domovů pro seniory a uživatelům domovů pro osoby se zdravotním postižením na Vysočině. Přirozeně jsou kurzy otevřeny i široké seniorské veřejnosti spádových oblastí Kraje Vysočina, a to z Velkomeziříčska, Pelhřimovska, Třebíčska, Havlíčkobrodska i Žďárska.

Místem konání výše uvedených kurzů jsou:

  • Domov pro seniory Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí
  • Domov pro seniory Pelhřimov, Radětínská 2305, Pelhřimov
  • Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Husova 2624, Havlíčkův Brod, areál nemocnice
  • Střední škola obchodní a služeb Žďár nad Sázavou
  • Domov pro seniory  Koutkova - Kubešova Třebíč, Koutkova 302, Třebíč

Zájemcům seniorského věku je nabízeno všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Je přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů i jejich životní situace. Celoživotní vzdělávání je nezbytné nejen k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace, ale u řady seniorů doplňuje vědomosti, které z různých důvodů dříve nemohli získat. Jeho smyslem je dát starším lidem možnost, aby své vědomosti a zkušenosti porovnali s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v dnešní společnosti. Univerzita třetího věku Vysoké školy polytechnické Jihlava je uskutečňována v souladu s jejím dlouhodobým záměrem. Účastníci mají statut posluchače vysoké školy, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb.,o  vysokých školách a všech navazujících a doplňujících ustanovení.

Ke studiu mohou být přijati občané České republiky (starší 55 let), kteří projevili zájem podáním přihlášky (podmínkou není předcházející středoškolské vzdělání účastníka). Přijetí není vázáno na přijímací pohovor. Výukové skupiny budou naplňovány do kapacity 28 posluchačů.

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci VŠPJ a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky, po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek.  Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách. Zájemci z řad veřejnosti platí úhradu 500,-Kč za jeden semestr, uživatelé pobytových sociálních služeb mají výuku zdarma.

Přehled termínů a studijních témat najdou zájemci o vzdělávání na webových stránkách Kraje Vysočina, Vysoké školy polytechnické Jihlava a výše uvedených domovů pro seniory.