Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O domově > Historie

Historie

Domov důchodců v Hornoměstské ulici

Budova původního domova v Hornoměstské ulici

Budova vznikala v letech 1929-1930, do roku 1960 patřila budova okresní politické správě. 

Původní budova měla 3 podlaží – v přízemí se nacházela např. četnická stanice a okresní četnické velitelství, lékař, zvěrolékař; v 1. poschodí byla podatelna, účtárna, sídlil zde okresní hejtman; ve 2. poschodí byl umístěn okresní školní inspektor a zasedací síň. Na dvoře budovy se nacházela dvoupodlažní věznice. 

V roce 1962 byla v budově zřízena Okresní správa ústavů sociální péče, jejím prvním vedoucím byl pan Severín. Plný provoz domova důchodců byl zahájen po dlouhých přípravách 1. července roku 1964.

Domov měl kapacitu 220 míst, pokoje byly nejčastěji dvoulůžkové až čtyřlůžkové.

V přízemí domova důchodců byly kanceláře vedení domova, sklady a bufet. Druhé a třetí podlaží bylo určeno k ubytování seniorů. Na každém patře byla seniorům k dispozici společenská místnost s televizí. V budově se nacházel i kinosál s promítacím přístrojem – probíhalo pravidelné promítání. V budově se nacházela také knihovna.

Prvním ředitelem domova důchodců byl pan Severín (1960-1962), kterého nahradil v roce 1962 pan Kafka (1962-1974). Od roku 1974 byla vedoucí domova paní Ošmerová. V letech  1984-1990 vedla domov paní Zezulová. Mgr. Helena Chalupová působila jako ředitelka od 1. května 2004. 1. září 2014 ji ve funkci nahradil Mgr. Vítězslav Schrek, který se během listopadu roku 2020 stal Hejtmanem Kraje Vysočina, a vedení domova tak bylo předáno zástupkyni ředitele paní Jany Michnové. 12. července roku 2021 byla na volnou pozici ředitele jmenována Mgr. Renata Horňáková, která funkci předala Mgr. Šárce Kubátová 3. dubna 2023. Nynější ředitelkou a hlavou vedení je Šárka Kubátová. 

Od roku 1998 spadal domov důchodců Velké Meziříčí pod Okresní správu ústavů sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou. Od roku 2003 byla okresní správa zrušena a domov důchodců se stal samostatným.

V roce 2010 došlo ke změně názvu Domova důchodců na Domov pro seniory, který byl zřízen jako příspěvková organizace odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

Domov pro seniory v ulici Zdenky Vorlové

Domov - hlavní vchod

terapeutická zahradaDomov z parku

Se stavbou nové budovy bylo započato v roce 2009, základní kámen byl položen 8. října 2009.

Slavnostní otevření budovy proběhlo 24. ledna 2011.  Této významné události byli přítomni zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Kraje Vysočina, Biskupství brněnského a Města Velké Meziříčí. 

Senioři se do nových pokojů nastěhovali 25. února 2011. Z budovy v Hornoměstské ulici bylo přestěhováno 96 seniorů. Přemístění věcí seniorů probíhalo za pomoci příbuzných seniorů v průběhu měsíce ledna a února. Samotný přesun seniorů byl pečlivě naplánován. Přestěhování všech seniorů se podařilo zrealizovat za pouhé tři hodiny. Seniory převážely čtyři sanitní vozy zdravotní přepravní služby. Následovalo postupné vystěhovávání prostor. Budova v Hornoměstské ulici byla předána Městu Velké Meziříčí k 30. 6. 2011. 

 „Krásné, důstojné. Přeji, ať tato smělá atmosféra dnešního dne se přenese do dění tohoto domova.“

 „Ať je tento domov místem důstojného stáří jejich obyvatel. Hodně štěstí a lásky.“

„Ať tento dům se stává stále více domovem a školou úcty ke stáří.“

(Zápisy z kroniky domova při slavnostní otevření)

Celkové náklady na výstavbu budovy včetně vybavení dosáhly více než140 miliónů korun. Investorem byl kraj Vysočina, který získal na stavbu dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 70 % nákladů, zbytek financí poskytl ze svého rozpočtu Kraj Vysočina. Zhotovitelem stavby byla firma PKS INPOS, a.s., Žďár nad Sázavou.

Nová budova je dvoupatrová a plně bezbariérová. Na každém patře se nachází společenské místnosti, centrální koupelny, pracovna sester a ošetřovatelského personálu. V domově se nachází též kaple, knihovna, jídelna, ordinace lékaře, prostory Univerzity 3. věku. Seniorům je k dispozici celkem 59 pokojů, 15 jednolůžkových a 44 dvoulůžkových.

V březnu 2012 se začal personál seznamovat s Psychobiografickým modelem péče prof. Böhma, který je založen na práci se životním příběhem klienta.

Klientům nabízíme rozličné volnočasové aktivity a aktivizační činnosti. Pravidelně se u nás konají přednášky, besedy, besídky dětí a žáků z místních mateřských a základních škol, hudební a divadelní vystoupení, oslavy narozenin, keramika. Každý pátek odpoledne probíhají v kapli domova bohoslužby. Klientům je k dispozici obsáhlá knihovna a několik společenských místností. Domov vydává jednou měsíčně vlastní časopis Déčko. Klienti se mohou vzdělávat také na Univerzitě třetího věku, která nabízí přednášky vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe. 

U našich klientů pravidelně probíhá canisterapie. Od roku 2011 je navázána spolupráce s panem Luďkem Trojanem. 

 

Zdroje informací

  • Výroční zpráva o činnosti Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace za rok 2011, 2012, 2013.
  • Rozhovory se zaměstnanci domova
  • Informace byly čerpány ze vzpomínek p. Kafky, p. Makovského, pí Komínkové, které do písemné podoby zpracovala L. Vidláková v lednu 2011.
  • MAKOVSKÝ, V. Jak se bydlelo a žilo chudým ve Velkém Meziříčí (1417-2010).