Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Zdravotní péče > Nežádoucí události

Nežádoucí události

Domov pro seniory Velké Meziříčí se snaží stále zvyšovat kvalitu poskytované péče. Z tohoto důvodu jsou v domově sledované tyto nežádoucí události: pády klientů, výskyt dekubitů a výskyt nozokomiálních infekcí. Statistická data se následně vyhodnocují a jsou přijímána opatření ke snížení výskytu těchto nežádoucí událostí.

Mezi nežádoucí situace, které v rámci zdravotní péče v našem zařízení vznikly, řadíme pády, dekubity a nozokomiální nákazy.

1. Pády

V prvním pololetí roku 2017 došlo v našem zařízení celkem k 63 pádům. V následujícím pololetí se celkový počet pádů snížil na 55 pádů (viz Tabulka č. 1). Snížení výskytu pádů v druhém pololetí představuje pozitivní vývoj této nežádoucí události. 

1. pololetí roku 2017

63

2. pololetí roku 2017

55

 Tabulka č. 1: Výskyt pádů v Domově pro seniory Velké Meziříčí

2. Dekubity

V roce 2017 v 1. pololetí došlo ke vzniku 32 dekubitů a ve 2. pololetí počet dekubitů vzrostl na 39 případů (viz Tabulka č. 2). Při porovnání pololetí sledujeme nárůst výskytu dekubitů. Pro další období byla přijata patřičná opatření. 

1. pololetí roku 2017

32

2. pololetí roku 2017

39

Tabulka č. 2: Výskyt dekubitů v Domově pro seniory Velké Meziříčí

3. Nozokomiální infekce

V průběhu roku 2017 byly sledovány infekce dýchacích cest, močových cest, infekce kůže, očí a infekční onemocnění MRSA. Celkem bylo detekováno 60 nozokomiálních infekcí v každém pololetí -  v celkovém součtu to bylo 56 infekcí dýchacích cest, 31 případů infekce močových cest, 22 infekcí očí, 11 infekcí na jiných místech a žádný případ MRSA (viz Tabulka č. 3). K analýze byla použita data z 1. a 2. pololetí roku 2017.

 

Infekce dýchacích cest

Infekce   močových cest

Jiné infekce

Infekce očí

MRSA

1. pololetí roku 2017

23

18

8

11

0

2. pololetí roku 2017

33

13

3

11

0

Počet infekcí za rok 2017

56

31

11

22

0

Tabulka č. 3: Výskyt nosokomiálních infekcí v Domově pro seniory Velké Meziříčí