Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Zdravotní péče > Bazální stimulace

Bazální stimulace

Bazální stimulace (BS) umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti zlepšovat svůj zdravotní stav cílenou stimulací smyslových orgánů. Lidský mozek disponuje schopností uchovávat své životní návyky v paměťových drahách a to dává šanci cílenou stimulací uložených vzpomínek znovu aktivovat jeho činnost. Tato metoda dává ošetřovatelské péči terapeutickou úroveň.

Je vhodná zejména pro: děti s postižením, pacienty v komatózních stavech, pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko, geriatrické pacienty.

V DS byli pracovníci proškolení v základním kurzu bazální stimulace, který probíhal ve dnech 3. -4. března 2012 pod hlavičkou Institutu Bazální stimulace.

 Základní kurz bazální stimulace (Základní modul I.)

 Kurzu se zúčastnilo 17 pracovníků (vrchní sestra, staniční sestra, pět všeobecných sester, sedm pečovatelek a tři sociální asistentky).

Školení probíhalo v součinnosti s vizí domova poskytovat klientům péči podle jejich potřeb a možností s odkazem na jejich biografickou anamnézu.

Lektorka kurzu seznámila účastníky s teorií související s péčí poskytovanou na principech bazální stimulace, ale školení bylo zaměřeno zejména na praktické nácviky metod bazální stimulace.

Pracovníci si tak na sobě mohli vyzkoušet metody somatické, vestibulární i vibrační stimulace. Zážitkovým cvičením vyzkoušeli pocity nastupující habituální degenerace, které prožívají imobilní klienti.

Nyní čeká všechny proškolené pracovníky, aby informace a praktické nácviky předali ostatním pracovníkům v přímé péči, kteří se základního kurzu bazální stimulace nemohli zúčastnit. Společně pak budou u klientů, kteří jsou v důsledku svého zdravotního stavu odkázáni na stimulaci druhých osob, zavádět prvky bazální stimulace do každodenní praxe.

Pokud bude zájem ze strany rodin, jsme ochotni předat získané informace příbuzným klientů. Základem je totiž jednotnost postupu v přístupu ke klientovi.

 

Kurz bazální stimulace kurz bazální stimulace