Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Výroční zpráva

Výroční zprávaDatum konání:
28.2.2017

Na našich webových byla zveřejněna Výroční zpráva za rok 2016.

Naleznete ji záložce Výroční zprávy nebo přímo přes odkaz: Výroční zprávy

Uplynulý rok také bilancuje ředitel domova Vítězslav Schrek:

"Rok 2016 byl pro náš domov především rokem naplňování vytyčených cílů. Dokončili jsme řadu změn provozně-technického i organizačního charakteru, navýšili jsme kapacitu domova o další tři lůžka, začali jsme pro naše obyvatele budovat novou terapeutickou zahrádku a stanovili si nové cíle pro příští období. Stejně, jako v řadě jiných zařízení sociálních služeb, došlo i v naší organizaci k výrazné obměně personálu na úseku obslužné péče. Několik zkušených pracovníků z našeho domova odešlo, v řadě případů ze sociálních služeb úplně, do jiných profesních oblastí. Rok 2016 ukázal potřebu vážně se zamyslet, zda jsou v České republice pracovníci v sociálních službách odměňování adekvátním způsobem za práci, kterou ve prospěch starých, často nemocných, handicapovaných a jinak sociálně potřebných v pobytových službách odvádějí. Zda jsou dostatečně motivováni k tomu, aby v plné míře naplňovali své role pomáhajících profesionálů.

Našemu domovu se zatím podařilo i přes celkovou personální nestabilitu v sociálních službách situaci zvládnout. Přišla řada nových, často mladých a nadšených kolegů a kolegyň, ve které jako ředitel vkládám velkou naději. Naději v dlouhodobě udržitelnou a kvalitní péči o naše obyvatele. Naději v jejich vlastní pracovní i životní naplnění. Naději ve společnou práci a odpovědnost, kterou v nás společnost a náš zřizovatel Kraj Vysočina vložil.

Děkuji všem pracovníkům, kteří v našem domově v minulosti poctivě pracovali a odešli. Vítám všechny nové pracovníky, kteří se rozhodli do „našich“ služeb vstoupit a kteří se chtějí společně s námi i nadále podílet na dobrém jménu, slušné pověsti a vysoké úrovni péče Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí. Náš domov nabízí náročnou a odpovědnou práci. Za tuto práci u nás náleží ocenění, úcta, vděk i vážnost. To jsou hodnoty, na kterých náš domov staví a stavět i nadále hodlá."

28. 2. 2017

Mgr. Vítězslav Schrek

ředitel organizace