Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Volnočasové aktivity > Společenské akce > Akce 2013

Akce 2013

Prosinec  

 • 2. prosince proběhlo 1. adventní setkání u příležitosti 1. adventní neděle. V úvodu paní ředitelka zapálila svíčku na adventním věnci. Společně jsme si připomněli význam adventu a jeho symboliku.

 • 5. prosince k nám zavítali klienti a zaměstnanci z Denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí a přinesli nám mikulášskou nadílku. Mikuláš s sebou nezapomněl vzít ani anděla, ba ani celou bandu čertů.

 • Mikulášskou tradici nám připomněl i spolek Ludmila, který nás přišel navštívit v sobotu 7. prosince.

 • Od 9. do 11. prosince se náš domov zúčastnil výstavy Něžné vánoční pohlazení, kterou organizoval Český svaz žen Velké Meziříčí a Jupiter club. Krásné prostředí luteránského gymnázia podpořilo vánoční náladu. Letos jsme se na výstavě prezentovali retro koutkem, který představoval čtenářský koutek.

 • 9. prosince proběhlo 2. adventní setkání, na kterém jsme zavzpomínali na symboly Vánoc.

 • Úterý 10. prosince bylo dnem divadelním. Klienti a zaměstnanci z Domova Jeřabina nám představili divadelní pohádku Václava Havla „Pižďuchové“.

 • 11. prosince nás přišly potěšit děti ze ZŠ Bory s vánočním pásmem koled a básniček. V druhé polovině programu jsme společně nazdobili perníčky, které pekli naši klienti. Perníčky poté byly ozdobou našemu vánočnímu stromku v jídelně.

 •  Čtvrtek 12. prosince patřil výuce na Univerzitě třetího věku.

 • Ve stejný den jsme se zúčastnili akce Barevné Vánoce na Krajském úřadě v Jihlavě. Velmi oblíbená akce se i letos vydařila. Návštěvníkům jsme nabídli chutný vánoční punč a drobné výrobky z naší keramické dílny.

 • Ačkoli vyšlo datum 13. prosince na pátek, den se vydařil. Někteří naši klienti se přijeli podívat do Výchovného ústavu Velké Meziříčí na vánoční besídku našich dobrovolnic. Zlatým hřebem večera pak byla sváteční tabule.

 • Na 16. prosince se řada z nás velmi těšila. V tento den proběhl vánoční adventní koncert operního pěvce Jakuba Pustiny, který letos vystupoval s dětským pěveckým sborem Žďáráček. Koncert v prostorách Kostela sv. Mikuláše dokázal vykouzlit příjemnou předvánoční atmosféru.

 • 16. prosince dopoledne jsme si připomněli 3. adventní neděli a také řadu vánoční zvyklostí a pověr.

 • 17. prosince jsme oslavili narozeniny těch, kteří se narodili v prosinci. Celkem se sešlo 6 oslavenců a řada posluchačů, kteří mají rádi lidovou muziku v podání pana Krchňavého. Nechybělo drobné občerstvení pro oslavence ani písničky na přání.

 • 18. prosince jsme měli možnost vidět pohádku Popelka podle scénáře zaměstnanců a klientů z nedalekého Dětského střediska Březejc. Představení bylo doplněno o videoprojekci a na závěr všichni herci zazpívali ústřední melodii z pohádky. Divadelní představení bylo povedené, krásné kostýmy, vynikající výkony herců včetně těch hudebních.

 • 19. prosince se konala poslední výuka na Univerzitě třetího věku před vánočními svátky. Posluchačům byl rozdán hodnotící dotazník, který mimo jiné zjišťoval, zda jsou studenti spokojeni s výukou a zda by chtěli rozsáhlé téma dějin umění rozprostřít i do dalšího akademického roku.

 • V pondělí 23. prosince jsme se sešli u příležitosti 3. adventní neděle. Vzpomenuli jsme na zvyky, které se vztahují ke Štědrému dni a Štědrému večeru. Jídelna se pěkně zaplnila posluchači, mezi kterými nechyběli ani zaměstnanci domova. Společné zpívání koled za doprovodu Andrejky, naší dobrovolnice a současně i praktikantky, a ochutnávka vánočního cukroví byla nedílnou součástí setkání. 

Listopad 

 • 4. listopadu proběhlo školení zaměstnanců. Další vzdělávání zaměstnanců se zabývalo oblastí alternativní komunikace v sociálních službách.

 • 12. listopadu se uskutečnila oslava narozenin obyvatel domova, kteří slavili narozeniny v měsíci říjnu a listopadu. V našem domově v tento čas slavilo narozeniny celkem 11 oslavenců. Pozvání přijal tradičně i harmonikář, pan Krchňavý, a nechybělo ani drobné občerstvení.

 • 14. listopadu odpoledne se několik klientů zúčastnilo setkání seniorů města. Akce se letos konala v Hasičské zbrojnici. Setkání bylo spojeno s příjemnou atmosférou, kterou dotvářela také příjemná hudba a občerstvení. 

 • 21. listopadu se na Univerzitě třetího věku uskutečnila přednáška Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost v podáníMgr. Pavla Josefa Macků, Ph.D. Velmi zajímavá přednáška nám připomněla již dávno zapomenuté nástroje nejen z naší vlasti, ale také ze vzdálených zemí. Výklad byl doplněn hudebnímu ukázkami většiny nástrojů. V závěru si zájemci mohli nástroje podrobně prohlédnout a sami vyzkoušet jejich pozoruhodné zvuky. 

Říjen 

 • 3. října jsme si zavzpomínali na Hašlerovy písničky v podání pana Jiřího Šedivého z Prahy. Program byl složený ze samých známých písniček, takže se všichni zúčastnění po dobu celého programu zapojili. Vzpomínka na písničkáře Hašlera byla pojata komplexně – nejenom prostřednictvím jeho písní, ale také skrze životní příběh muzikanta i dobovým kostýmem.

 • V týdnu od 7. do 13. října se náš domov přidal k podpoře Týdne sociálních služeb. V rámci této akce proběhla v našem zařízení řada aktivit.   

 • 8. října se uskutečnilo promítání o Africe. Pomocí projekce fotografií, ale i zážitků cestovatele nám byla vylíčena africká příroda a její současná situace. Poutavá přednáška předala posluchačům také zajímavé informace o životě jednotlivých druhů zvířat.

 • 9. října byl náš domov otevřen veřejnosti během Dne otevřených dveří, který trval po celý den. Návštěvnost nebyla příliš vysoká, ačkoli byl připraven pestrý program. Vedle prohlídek domova s průvodcem se mohli návštěvníci zúčastnit společného pečení cukroví s ochutnávkou či se seznámit s videoprojekcí a výstavkou, která se věnovala historii našeho zařízení.

 • 10. října proběhla další přednáška v rámci studia na Univerzitě třetího věku.

 • 14. října jsme přivítali milého hosta, pana Jakuba Pustinu, který nám vedle hudebního vystoupení představil také svoji profesní cestu, ale poodkryl i něco ze svého soukromí. Beseda sklidila velký ohlas a již nyní se těšíme na další setkání.

 • 17. říjen patřil výuce na Univerzitě třetího věku. Posluchači se tentokrát dozvěděli spoustu nového o románském období.

 • 21. října se uskutečnilo školení zaměstnanců, které se zaměřovalo na poskytování první pomoci. Jednalo se již o druhý termín školení a kapacita školení byla opět zcela naplněna.

 • 22. říjnanáš domov navštívila zahraniční návštěva z Rakouska.

 • 29. října proběhla beseda s Bílým kruhem bezpečí, kterou si připravil Mgr. Antonín Křoustek, vedoucí Bílého kruhu bezpečí Jihlava. Beseda se zaměřovala na podomní prodeje a upozorňovala na jejich rizika. Mluvené slovo bylo doplněno videy, která zobrazovala reálné situace manipulace s lidmi. Diváci obdrželi letáčky se základními informacemi o činnosti poradny.   

Září 

 • 12. září byl odstartován další ročník Univerzity třetího věku. I letos se celoživotní vzdělávání setkalo s velkým zájmem. Do kurzu Slovo „umění“ má základ ve slově „uměti“ se zapsalo 74 posluchačů, z toho 5 obyvatel našeho domova, kteří jsou rozřazeni do tří studijních skupin. Úvodního setkání se zúčastnili i zástupci z Kraje Vysočina a Vysoké školy polytechnické Jihlava. 

 • 17. září se uskutečnila tradiční oslava narozenin obyvatel našeho domova. Tentokrát byla oslava věnovaná všem, kteří se narodili v měsíci září. Mezi oslavenci byla přítomna i paní Marie Kudweisová, která oslavila 101. narozeniny. Společné setkání nám zpříjemnil harmonikář pan Krchňavý ze Lhotek.

 • 24. září proběhl „Jablečný den“, který byl plně v režii Střediska ekologické výchovy Ostrůvek a dětí ze ZŠ Lhotky. Hodinu a půl trvající program byl nabitý neobyčejnými činnostmi. Nejprve se klienti společně s dětmi museli vypořádat se seřazováním fotografií, které ukazovaly jednotlivé fáze růstu a vývoje ovocných stromů. Následně byly představeny zajímavé nástroje mistra sadaře, které byly někdy velkou hádankou.  Klienti mohli ochutnat i pravý jablečný mošt, který vlastnoručně vyrobili žáci ze ZŠ. Závěr byl věnován výtvarné činnosti, při které vznikaly krásné podzimní květináčové dekorace. Tyto dekorace zůstaly našim klientům na památku. K nazdobeným květináčům každý klient dostal ještě přáníčko s poděkováním za příjemně strávené chvíle. 

 • 25. září bylo naplánováno odpolední tvoření pro veřejnost. Ačkoli se sešla pouze hrstka zájemců, podařilo se pomocí drátkování a korálkování vytvořit několik zdařilých výrobků (svícen, šperk, ozdoba).    

 • 25. září nás navštívila také skupinka děvčat z Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí. Děvčata navštívila klienty na domově se zvláštním režimem – Pomněnka.

Srpen

 • 13. srpna se na jídelně konala oslava narozenin těch obyvatel domova, kteří se narodili v měsíci červenci a srpnu. Oslavencům přijel popřát a zahrát pan Kršňavý. Muzikant měl široký repertoár lidových písní, k řadě z nich se zpěvem přidali i někteří obyvatelé domova.  
 • 26. srpna proběhla přednáška o pitném režimu, kterou si pro klienty připravila naše nutriční terapeutka, Terezie Poláčková, DiS. O přednášku byl mezi klienty veliký zájem. Obsahem přednášky bylo seznámení s důležitostí dodržování pitného režimu a upozornění na případná zdravotní rizika. Dále byla představena klasifikace mineralizovaných vod a účinky léčivé rostliny Aloe vera. Na závěr nechyběla ani ochutnávka nápoje z této rostliny.

 Červenec

 • 8. července do našeho domova zavítal kouzelník Waldini a nechal nám nahlédnout do svého tajuplného umění. Hodinový program byl nabitý mimo jiné karetními triky a prvky halucinace. Kouzelník Waldini zapojil do programu také řadu našich klientů a zaměstnanců, kteří mu asistovali při jeho čísle. 
   
 • V sobotu 13. července ve 14:00 hod. se na jídelně uskutečnil varhanní koncert. Interpretem byl pan ThDr. Petr Tvrdek, farář a varhaník, se svojí ženou paní Mgr. Ivetou Tvrdkovou a synem Petrem, který rodiče doprovázel na několik druhů fléten. Koncert nabídl posluchačům průřez hudbou všemi žánry. Zazněla Santa Lucie, americká country, ale také lidová píseň Ach synku, synku. Mnoho posluchačů nenechalo libé tóny varhan a flétny v klidu, publikum se pohupovalo do rytmu a nakonec jsme si všichni společně zazpívali známé lidovky. Varhanní koncert se setkal s velkým ohlasem.
   
 • Ve čtvrtek 25. července nás přišla navštívit skupinka osmi děvčat z Velkého Meziříčí a okolí. Svůj volný čas o prázdninách věnovaly našim klientům, kteří měli z jejich návštěvy velikou radost.
   
 • V pátek 26. července se uskutečnila poutavá přednáška o Irsku. Zdravotní sestřičky se s námi podělily o zajímavosti a zážitky ze zahraniční stáže. K vidění byly nejenom krásné fotografie, ale také velké množství letáčků.

 Červen

 • 6. června v 15:30 hod. vystoupil v domově hudební soubor Bítešan a zahrál nám moravské i bítešské písničky. Seskupení mělo 4 muzikanty, klienti měli možnost vidět a slyšet souhru třech houslí a jedné basy. Vystoupení se setkalo s kladným ohlasem.

 • 10. června v 9:30 se na denní místnosti konala besídka dětí ze ZŠ Pavlínov. Děti nám zahrály dvě pohádky „O Budulínkovi a O Smolíčkovi“ a také měly nacvičeno pásmo básniček a písniček ke Dni matek.

 • 11. a 13. června se uskutečnila canisterapie s paní Dyntarovou, ve které jsme se dozvěděli zajímavosti o mysliveckém výcviku psa, prohlédli jsme si paroží a kožešiny lesní zvěře. Beseda byla velmi zajímavá a díky vydařenému počasí se mohla konat na terase.

 • 12. června někteří klienti vyrazili na kulturní akci Kraje Vysočina s názvem „Srdce na dlani“, která se konala v učilišti v Třešti. Akce se velmi vydařila, odpoledne bylo plné tance, zábavy a dobrého jídla. Na programu této akce se podíleli i samotní klienti z domovů pro seniory a domovu pro osoby se zdravotním postižením.

 • 19. června se na jídelně v 9:30 hod. uskutečnilo hudební dopoledne s panem Kršňavým, který nám na harmoniku zahrál známé lidové písničky. Také jsme v tento den oslavili narozeniny klientů narozených v měsíci květnu a červnu. Oslavenci si pochutnali na drobném pohoštění a všichni zúčastnění si s muzikantem zazpívali.

 • 20. června do našeho domova zavítala děvčata z VÚ ve Velkém Meziříčí. Děvčata pro všechny obyvatele domova vlastnoručně upekla cukroví, které jim osobně předala.  
 • 27. června se konalo slavnostní ukončení druhého ročníku University třetího věku. Slavnostního aktu se zúčastnili i zástupci Kraje Vysočina a Vysoké školy polytechnické Jihlava. Všichni posluchači obdrželi pamětní listy, zazněly ukázky ze závěrečných prací a také velký dík za studijní úsilí a organizaci tohoto vzdělávání. 

 • 28. června se na 3. patře na terase uskutečnilo opékání špekáčků za doprovodu dechové hudby a příjemného slunečného počasí.   

 Květen

 • V úterý 14. května se od 10:00 hodin na Universitě třetího věku uskutečnila beseda na téma Tradiční řemesla, kterou vedl pan Jan Kuča. Připomněl nám stará poctivá řemesla, která v dnešní době jsou k vidění málokde.

 • 21. května nám počasí přálo a tak jsme se vydali na terasu a opekli jsme si špekáčky. Také jsme si povídali o bylinkách a jejich užití.

 • 22. května od 9:00 hodin se konala besídka a tvoření s dětmi ze ZŠ Bory. Děti nám předvedly scénku z nového filmu Piráti z Karibiku a poté se s námi pustily do výroby misek s jarním motivem.

 • Také nás tento den navštívila děvčata z VÚ. Přinesla nám vlastnoručně upečenou bábovku a s klienty na 3 patře si zahrála společenské hry a popovídala si s nimi.

Duben

 • V úterý 9. dubna v 9:30 hod. se na jídelně uskutečnilo hudební vystoupení skupiny Šafářanka. Zazpívali jsme si známé lidové písničky a zpříjemnili si tak úterní dopoledne.

 • V neděli 14. dubna se v Domově pro seniory Velké Meziříčí konalo divadelní představení „Moravičko milá“ v podání ochotnického divadelního souboru Becheráček z Radostína. Hra diváky zavedla do jedné moravské vesničky v době, ve které se nosily vyšívané kroje a rodiče domlouvali sňatky svých dětí. Jedním takovým sňatkem chtěla zbohatnout i hospodská Daňková a oženit svého syna Janka za šišlavou bohatou nevěstu Stázičku. To ovšem netušila, co vše je ochoten Janek udělat, aby sňatku zabránil a mohl se oženit se svou milou Maryškou. A když se do toho připlete synovec se stejným jménem a cirkus s opilou seňorou Carmen, o záměny a humorné situace není nouze. Závěrem zbývá dodat, že hra byla provázaná známými moravskými písničkami a klientům i zaměstnancům se velmi líbila.

 • 15. dubna v 15:00 hodin přišla za námi na canisterapii paní Kamenská s pejskem Jerodem.

 • 17. dubna jsme navštívili Setkání seniorů města, na kterém jsme si zazpívali a zatančili společně s Veselou sedmou pana Sedlaříka.

 • 17. dubna přišla za námi děvčata z výchovného ústavu a přinesla všem drobnou sladkost, kterou samy pekly.  

 • Ve středu 24. dubna jsme oslavili narozeniny klientů narozených v měsíci dubnu.

Březen

 • 1. března se uskutečnilo hudební vystoupení Červená sukýnka. Společně jsme si zazpívali známé lidové a prostonárodní písničky a zpříjemnili si tak odpoledne

 • 5. března se uskutečnilo tvořivé odpoledne pro seniory a veřejnost. Vyráběli se jarní květinové dekorace.

 • 13. března se konala keramická dílna se sdružením Slepíši. Tvoření z hlíny bylo doplněno povídáním o různých žánrech hudby a jejich poslechem.

 • 18. - 21. března se v prostorách U3V se uskutečnila jarní výstavka paní Jarmily Dvořákové, na které byly k vidění velikonoční a jarní dekorace. Výstava se konala také  za spolupráce Svazu žen.
 • 25. – 27.března se uskutečnila Velikonoční výstava v Jupiter clubu. Tuto výstavu jsme podpořili výrobky našich klientů.

 • 27. března jsme oslavili narozeniny klientů narozených v měsíci březnu. Společně jsme si zazpívali a vyprávěli velikonoční biblické příběhy.

Únor

 • V rámci dopoledních aktivit jsme si senioři zacvičili s míčem, protáhli a posilnili svalstvo. Po fyzické aktivitě následoval zasloužený odpočinek, který strávili poslechem starých gramofonových desek.

 • Také se pustili do výroby papírových tašek a hracího pole na hod míčkem do dálky.

 • Další únorové dopoledne strávili senioři posezením u harmoniky

 • Ve čtvrtek 28. února se oslavovali narozeniny klientů narozených v měsíci lednu a únoru. Společně jsme si zazpívali v doprovodu harmoniky a také jsme si zahráli na různé hudební nástroje.

Leden

 • v pátek 4.ledna 2013 v 10:00 hod jsme oslavili narozeniny klientů narozených v měsících říjen, listopad a prosinec. K poslechu nám zahrál na harmoniku pan Kaštan.

 • 11. a 12. ledna proběhlo první kolo voleb prezidenta ČR, u nás volilo 28 voličů z 53 voličů

 •  22. ledna 2013 se konala beseda o polárních krajích a Špicberkách. Se zajímavým vyprávěním a spoustou fotografií za námi přijel pan Mgr. Macků, Ph.D, který v této oblasti strávil měsíční pobyt.

 • 25. a 26. ledna proběhlo druhé kolo voleb prezidenta ČR, v tomto kole volilo 26 voličů z celkového počtu 53.