Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Relaxační a pohybové centrum

Fotogalerie centra

Velkomeziříčský domov pro seniory slavnostně otevřel relaxační a pohybové centrum v úterý 5. května 2015. Již od poloviny dubna roku 2015 je park k dispozici obyvatelů domova, jejich rodinám i široké veřejnosti.

Relaxační centrum je koncipováno jako přírodní park, který slouží k odpočinku a cvičení. Jsou zde instalované čtyři akustické prvky pro přírodní terapii a také pět cvičících strojů, které slouží k rozvoji hrubé motoriky horních a dolních končetin. Součástí parku je také zastřešený altán a kryté ohniště.

 

Informace pro návštěvníky parku: PARK JE NYNÍ UZAVŘENÝ

 

 

 

DSC_0801[1].JPGDSC_0795[1].JPGDSC_0787.JPG

 

  

 

PROVOZNÍ ŘÁD PARKU

Provozovatel:        Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

                                   Zdenky Vorlové 2160

                                   594 01 Velké Meziříčí

                                   Telefon: 561 201 570

Čl. 1 Využívání parku

  1. Park je určen k pohybovému a relaxačnímu využití pro obyvatele domova pro seniory, jejich návštěvy a pro veřejnost (dále jen uživatelé)

  2. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů a ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu.

     

Čl. 2 Provoz a správa parku

  1. Denní provozní doba využívání parku je v měsících duben, květen, září a říjen denně od 8.00 hodin do 19 hodin a v měsících červen, červenec a srpen denně od 8.00 hodin do 21.00 hodin.
  2. Vstup do parku je povolen pouze přístupovým prostorem, je zakázáno přelézání plotů a zamčeného vchodu parku.

  3. Provoz parku začíná od 1. dubna a bude ukončen 31. října. Vstup do parku je pro všechny uživatele zdarma.

  4.  V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz parku je provozovatel oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.

  5. V případě zjištění jakékoli závady v areálu parku nebo v jeho bezprostředním okolí prosíme uživatele o nahlášení závady provozovateli.

 

Čl. 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

  1. V areálu parku je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování majetku

  2. Všichni uživatelé provozují veškerou činnost na své vlastní nebezpečí

  3. Do areálu parku je zakázán vjezd motorovými vozidly

  4. V areálu parku je zakázáno:

     

  • kouření

  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

  • vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek

  • manipulovat s ostrými a bodnými předměty

  • jezdit na kole, koloběžce, skatebordu

  • pobývání dětí do 10 let bez doprovodu plnoleté osoby

  • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu

  • přemisťovat pevná nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa

  • konzumovat alkoholické nápoje

  • poškozovat zeleň

  • vstupovat se psy (výjimka udělena pro vodící psy a psy, využívající se na canisterapii)

  • uživatel parku nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí

  • provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu parku. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí

  • pro případná ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná v budově domova ve 2.NP na pracovně sester 2B

     

Čl. 4 Další ustanovení

  1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může provozovatel nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z parku vykázat.

  2. Prostor parku je střežen kamerovým systémem za účelem ochrany a bezpečí uživatelů parku a ochrany majetku

  3. Správcem kamerového systému je vedoucí provozního úseku domova pro seniory

  4. Bližší informace o kamerovém systému lze získat u ředitele domova pro seniory, mailová adresa: reditel@domovvm.cz

 

UPOZORNĚNÍ: V případě porušení tohoto provozního řádu parku může být uživatel vykázán z areálu a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

Provozní řád parku schválil ředitel domova pro seniory Mgr. Vítězslav Schrek dne 7. 9. 2015.